Laatste taartrecepten

Belasting op speculatie

Ongeveer 80% van de Belgen is voorstander van een taxshift waarbij de belastingdruk verschuift van arbeid naar vermogen. De laatste decennia kwamen bezuinigingen en belastinghervormingen grotendeels op de schouders van de middenklasse terecht. Een ‘bittere pil’ die men niet meer bereid is te slikken…. Maar hoe zou een… Lees meer »

Vermogenskadaster

België ziet zich geconfronteerd met de hoge eisen die Europa stelt. Om aan deze doelstellingen te voldoen en het begrotingstekort te dichten, zal ons land moeten hervormen. Vooral wat betreft de fiscaliteit. Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan een grondig fiscaal hervormingsplan; de Taxshift. Deze belastingverschuiving… Lees meer »

Ecofiscaliteit

De veelbesproken Taxshift zal in grote lijnen een verschuiving betekenen van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu. Het is de bedoeling dat de ecofiscaliteit meer geld in het laatje gaat brengen voor de overheid, terwijl tegelijkertijd burgers en bedrijven bewuster om leren gaan met grondstoffen…. Lees meer »

Kapitaalbelasting

Dat er zaken moeten veranderen binnen ons belastingsysteem is duidelijk. Maar over hoe de aangekondigde Taxshift er in detail uit moet komen te zien, daarover liggen de meningen mijlenver uit elkaar. De vermogenswinstbelasting en een algehele verbreding van de kapitaalbelasting is daarbij een belangrijk discussiepunt. Voor- en tegenstanders… Lees meer »

Roerende voorheffing

In de discussies over de Taxshift spreekt men steeds over een verschuiving in het belastingstelsel waarbij kapitaal meer belast zal moeten worden en de belasting op arbeid verminderd wordt. Eén van de vele manieren om dat te realiseren is door een verbreding van de roerende voorheffing. Wat houdt… Lees meer »

Milieubelasting

Men wordt zich steeds meer bewust van het belang van een verschuiving binnen het belastingstelsel. Behalve de economische voordelen die dat oplevert voor ons land, is het ook een kans om het milieu naar de voorgrond te schuiven. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar ook gewoon om… Lees meer »

Registratierechten

In België bestaat de belasting op vastgoed uit 2 onderdelen; een eenmalige belastingheffing bij de aankoop en de jaarlijkse opcentiemen, gebaseerd op het kadastraal inkomen. Hoe is de situatie nu voor wat betreft de registratierechten  en hoe past een verlaging daarvan binnen  de veelbesproken Taxshift? Registratierechten in Vlaanderen… Lees meer »

Lasten op arbeid

Wat uit de uitgebreide discussie over de Taxshift duidelijk naar voren is gekomen, is dat iedereen het eigenlijk eens is dat de lasten op arbeid omlaag moeten. Arbeid moet lonender worden, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. België heeft zo’n beetje de hoogste loonkosten van Europa;… Lees meer »

Bedrijfswagens

Het fiscale gunstregime voor bedrijfswagens komt bij de besprekingen over de Taxshift regelmatig aan bod. De discussie is dan ook relevant als men het heeft over een verschuiving van de lasten op arbeid naar de lasten op vermogen en vervuiling. Salariswagens Nu is het zo dat, dankzij de… Lees meer »

Wat is vermogensbelasting?

De laatste tijd loopt de discussie over het Belgische belastingstelsel hoog op en de termen Taxshift, vermogenswinstbelasting en vermogensbelasting vliegen om je oren. Dat de rijken meer zouden moeten bijdragen is bijna iedereen het over eens. Maar wat is vermogensbelasting nu eigenlijk en hoe werkt het? Hieronder verschaffen… Lees meer »